Diensten

RE-NL beoordeelt gebouwen, onderzoekt de haalbaarheid van transformatie, maakt ontwerpen en houdt toezicht op de uitvoering.

Klanten kunnen uiteraard voor dit volledige traject kiezen, maar deeldiensten zijn zeker ook mogelijk. Ook in de honorering leveren we maatwerk. We staan voor het resultaat. Dus behalve een vast bedrag of werken op uurtarief zijn ook prestatiegerelateerde vergoedingen mogelijk.

Beoordeling bestaande gebouwen

Voor ieder gebouw komt op enig moment de vraag: niets doen, renoveren, transformeren of slopen? RE-NL onderbouwt die keuze met feiten en cijfers. De eerste stap is een objectieve beoordeling van het gebouw. Zo ontstaat een helder overzicht van de huidige kwaliteit én het toekomstige waardepotentieel van het gebouw. De beoordeling gebeurt op basis van NEN 2767 in combinatie met een speciaal door RE-NL ontwikkelde Vastgoedwaarderings-scan, die al bijna tien jaar met succes in de praktijk wordt gebruikt.

Haalbaarheid verschillende scenario’s

Is de gebouwkwaliteit bekend, dan zet RE-NL deze af tegen de ambitie van de eigenaar. Hieruit volgen een aantal scenario’s. Deze worden vervolgens gewogen en gewaardeerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal aspecten die samen met de eigenaar worden bepaald, zoals veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid. Het resultaat van deze fase geeft de eigenaar, maar ook eventueel betrokken financiers, een goed overzicht van de mogelijkheden en van de scope van een eventueel vervolgtraject.

Uitwerking scenario tot ontwerp

RE-NL heeft alle kennis in huis om scenario’s uit te werken tot een ontwerp. Alle benodigde disciplines, zoals architectuur, constructie, installatie, bouwfysica en kostenmanagement, brengt RE-NL samen. In tegenstelling tot de traditionele aanpak, waarin de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de afstemming van onderdelen, is RE-NL dat nu. We integreren alle onderdelen en zorgen zo voor een beter, goedkoper te bouwen ontwerp. Klanten hebben het voordeel van één aanspreekpunt, één organisatie, één product.

Begeleiding uitvoering

Hoe goed een ontwerp ook is gemaakt, de uiteindelijke gebouwkwaliteit wordt bepaald in de uitvoering. RE-NL begeleidt de bouw en ziet er onder meer op toe dat ook daadwerkelijk wordt gebouwd wat partijen op tekening en in bestekken hebben afgesproken. Toezicht op de bouw is een specialiteit van RE-NL. Onze experts op dit gebied doen niet anders. In overleg met de opdrachtgever wordt de scope bepaald: alleen esthetisch toezicht, of vooral technisch, maar ook directievoering en toezicht.