Forward Marsh, Rotterdam

Opdrachtgever: Marsh BV Adviseur bouwfysica: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Adviseur installaties: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Omvang: ca. 3.200 m² bvo Bouwsom: € 560.000,- Gebouwsoort: kantoorgebouw Opleverdatum: 2007

In het monumentale Groothandelsgebouw te Rotterdam is voor een oppervlakte van ca. 3.200 m² een compleet gewijzigde inrichting gemaakt in opdracht van Marsh en Mercer. Samen met de interieurarchitect  en de opdrachtgever is bepaald welke aanpassingen wenselijk waren, zijn deze aanpassingen vastgelegd en aanbesteed en is de totale uitvoering door ons begeleid. Gezien het strakke keurslijf waarin de uitvoering moest gebeuren was ook het controleren van de planning van de uitvoering een essentiële taak. Een andere uitdaging vormde het monumentale karakter van het gebouw en het gegeven van de bestaande installaties. Met gezond verstand en duidelijk communicerend over de te nemen beslissingen is in overleg gekomen tot het gekozen plan en is er een mooi en zeer functioneel kantoor voor Marsh gerealiseerd. Alle aspecten ten aanzien van de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid zijn voor dit plan behartigd.