Gemeentekantoor Torenhove, Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft Adviseur bouwfysica: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Adviseur installaties: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Omvang: ca. 5.400 m² Bouwsom: € 1,2 miljoen Gebouwsoort: kantoor Opleverdatum: 2009

Naar verwachting wordt in 2015 het nieuwe stadskantoor van Delft opgeleverd, zodat de gemeente op één plek wordt gehuisvest. Tot die tijd moet de huidige huisvesting goed blijven aansluiten bij de organisatie. Gelijktijdig wordt er gefaseerd een ander kantoorconcept ingevoerd: van het zogenaamde traditionele kantoorconcept (cellenkantoor) naar een activiteitgerelateerde werkplekconcept. Het hoofdgebouw de Torenhove is een bestaand gebouw waarin de gemeente Delft een groot aantal verdiepingen gebruikt. Via de liften en trap in de gedeelde entree in de middenkern worden de verschillende etages ontsloten middels een pasjessysteem. We zijn gevraagd om een nieuw interieur te ontwerpen voor de 2e t/m 8e verdieping, gebaseerd op het nieuwe werkplekconcept. Het uitgangspunt voor de inrichting is een activiteit gerelateerde werkomgeving 'het nieuwe werken'. Hierbij zijn er geen vaste werkplekken, maar kiest een ieder een werkplek die past bij de werkzaamheden van dat moment. Daarnaast moeten er in de buurt van deze werkplekken een aantal decentrale voorzieningen te worden opgenomen. Tevens wordt er een digitaal informatiesysteem gebruikt voor de verwerking van de stukken.

Om dit nieuwe werken mogelijk te maken zijn de gebruikersinstallaties en de klimaatinstallatie grondig gerenoveerd en vernieuwd. Het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering van deze vernieuwing hebben wij gemaakt en verricht. Specifiek is gekozen voor een uitgebreid digitale structuur. Daarnaast is de verse luchtvoorziening sterk verbeterd. Deze voldeed niet aan de huidige eisen en is zodanig aangepast en vernieuwd zodat een prettig werk- en vergaderklimaat is gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd dat er een prettig akoestisch en geluidtechnisch werkklimaat is gerealiseerd. Er wordt gewerkt in een kantoortuinconcept met concentratiecellen. Om overlast van elkaar te voorkomen zijn hier eilandplafonds geadviseerd in combinatie met goed geluidisolerende wanden van de concentratiecellen. Daarnaast is er ook voor gezorgd dat de vergaderruimten zijn geconcentreerd nabij de entree van elke verdieping zodat de overlast voor de kantoorplekken wordt vermeden. Door een aparte ontsluiting van deze vergaderruimte en positie van wachtruimten is al met al een zeer prettig werkklimaat gerealiseerd.

Het betreft het inrichten van de 2e t/m de 7e verdieping van het pand Torenhove volgens een activiteit gerelateerd werkplekconcept met ca. 5.400 m² vloeroppervlak. De keuken die zich op de 2e verdieping bevindt behoort niet tot de werkzaamheden, evenals een deel van de 7e verdieping.