Melanchthon College, Rotterdam

Opdrachtgever: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Architect: RE-NL (Ector Hoogstad Architecten) Omvang: 8550 m² Bouwsom: € 7,1 miljoen Gebouwsoort: onderwijsgebouw Opleverdatum: 2011

Het Melanchthon College aan de Spaanseweg te Rotterdam verzorgt de VMBO-opleidingen Techniek en Facilitair. Daarnaast zijn er ruime voorzieningen voor sport. Het bestaande gebouw sloot onvoldoende aan bij de hedendaagse onderwijsvisie. Daarom maakten we een ontwerp voor nieuwbouw waarin theorie en praktijk beter op elkaar aansluiten. Van het oorspronkelijke gebouw werd de karakteristieke techniekhal behouden en geïntegreerd in de nieuwbouw. De bijzondere aula werd afgestoten en zal na renovatie dienstdoen als nieuw kantoor voor ons eigen bureau.

De onderwijsfilosofie van de school hebben we vertaald in een functionele en inspirerende leeromgeving met een herkenbare identiteit door het gebouw overzichtelijk te verdelen in onderwijsgebieden. Deze bestaan uit twee zones: een open leerplein voor de praktijk en een meer afgesloten zone voor de theorie. Op de leerpleinen werken leerlingen in een kleinschalige, op de praktijk gerichte omgeving, waarop goed toezicht mogelijk is. Het open karakter inspireert leerlingen om ook andere disciplines te onderzoeken. ‘Blobs’ bekleed met een waaier aan verschillende materialen zijn in de open ruimte geplaatst en geven de verschillende afdelingen hun eigen identiteit. Het achterplein, met een monumentale plataan, is begrensd door water en biedt een sociaal veilige buitenruimte.

De nieuwe school wil onderdeel zijn van de wijk. Het ontwerp van de gevels benadrukt deze relatie door het onderwijs van buitenaf zichtbaar te maken, terwijl van binnenuit de relatie met de praktijk gevoeld wordt. Het oefenrestaurant ligt direct aan de entree van de school. Mensen uit de buurt en bezoekers zijn er welkom om te eten wat de leerlingen in het praktijklokaal bereiden. Theorie en praktijk, school en buurt worden zo dicht bij elkaar gebracht. Ook de drie geschakelde gymzalen zijn apart te bereiken, zodat deze buiten schooltijd als buurtvoorziening kunnen worden gebruikt.