Stadhuis Vianen

Opdrachtgever: Gemeente Vianen Adviseur bouwfysica: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Adviseur installaties: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Omvang: nieuwbouw ca. 3.000 m² renovatie ca. 1.875 m² Bouwsom: € 5 miljoen Gebouwsoort: kantoorgebouw Opleverdatum: 2008
In de binnenstad van Vianen is in een monumentaal pand het stadhuis van Vianen gevestigd. Het stadhuis is uitgebreid, waarvoor het bestaande deel is gerenoveerd, bestaande monumentale woningen bij het gebouw getrokken en een compleet nieuw deel gerealiseerd, als vervangende nieuwbouw. De bestaande delen zijn geoptimaliseerd ten aanzien van het binnenklimaat. Hiertoe is een gebalanceerd ventilatiesysteem met koeling aangebracht, waarbij rekening is gehouden met het monumentale karakter van deze delen. Het nieuwe atrium, voorzien van grote glazen gevel- en dakvlakken, verbindt de bestaande delen met de nieuwe delen van het stadhuis en dient als verkeersruimte voor het totale gebouw. In de kantoortuin is een duidelijke driedeling aangebracht met stroken verlaagd plafond en stroken zonder verlaagd plafond. De verdeling van lucht, elektra en verwarming ligt haaks op deze structuur. De installaties steken dwars door de kale stroken heen. De kantoortuin is voorzien van een klimaatplafond voor koeling en verwarming, waarmee een zeer behaaglijk binnenklimaat wordt gerealiseerd. Daarnaast is het gehele pand voorzien van een sprinklerinstallatie. De uitbreiding met zijn specifieke ruimten zoals kantoortuinen en de lichtstraat vroeg tevens om advisering ten aanzien van de bouwfysische en akoestische en brandtechnische aspecten. Bij de lichtstraat kregen het thermisch binnenklimaat en de ruimteakoestiek bijzondere aandacht. In de kantoortuinen speelden naast het binnenklimaat en de ruimteakoestiek ook de geluidisolatie en (dag)licht een belangrijke rol. Door in het beginstadium van het ontwerp adviezen te geven ten aanzien van deze aspecten werd de architect ondersteund en gestuurd gedurende het gehele ontwerptraject.