TU Delft

Opdrachtgever: TU Delft Adviseur bouwfysica en brand: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Adviseur Installaties: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Omvang: vleugel 1 kelder t/m 3e verdieping 3825 m² vleugel 2 en 3 kelder t/m 3e verdieping 5085 m² Bouwsom: € 1,1 miljoen Bouwsoort: onderwijsgebouw Gereed: 2006

Het gebouw aan de Jaffalaan nummer 9 is gebouwd in de jaren '60. Architectenbureau van de Broek en Bakema heeft het gebouw vormgegeven. Het gebouw bestaat uit 3 vleugels. De middenvleugel (2) wordt ingesloten door vleugel 1 en vleugel 2.

De renovatie van het gebouw heeft plaatsgevonden in 2 fasen. De eerste fase bestond uit de renovatie van vleugel 2 en vleugel 3. Het meest bijzondere is dat na een uitgebreid bouwfysisch onderzoek besloten werd om de huidige gevelinvulling te vervangen door een gevel die voor de huidige constructies langs loopt. Hiermee is voorkomen dat er problemen ontstaan met koudebruggen.

Voor de ventilatie werd gekozen voor een natuurlijke luchttoevoer via de gevel door middel van elektronische drukgestuurde gevelroosters en mechanische afvoer afgestemd op de gewenste toevoer. Vleugel 2 en 3 zijn opgeleverd, waarna de bewoners van vleugel 1 konden verhuizen naar vleugel 2 en 3.

Daarna is direct doorgegaan met de renovatie van vleugel 1. Voor deze vleugel is gekozen voor hetzelfde principe, echter vanwege de hogere geluidbelasting zijn hier suskasten toegepast.