University College, Maastricht

Opdrachtgever: Universiteit Maastricht Dienst Huisvesting Adviseur bouwfysica en akoestiek: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Adviseur Installaties: RE-NL (Nelissen ingenieursbureau) Omvang: ca. 4.500 m² Bouwsom: € 1,5 miljoen Gebouwsoort: onderwijsgebouw Opleverdatum: 2005

Dit voormalige klooster en rijksmonument, in zijn oorsprong daterend uit de 15e eeuw, is gerenoveerd ten behoeve van de herhuisvesting van het University College Maastricht. In dit complex, dat gelegen is tegen de oude stadswal van Maastricht, zijn een aantal nieuwe elementen geïntegreerd. Om in het oude gebouw een klimaat te creëren dat voldoet aan de huidige eisen en wensen van de gebruiker zijn diverse creatieve architectonische en installatietechnische oplossingen doorgevoerd. Ter plaatse van de stadswal is het bestaande dak vervangen door een glazen dak, waardoor een semibuitenruimte in het gebouw gecreëerd wordt. Daarnaast is in de oorspronkelijke wintertuin van het klooster een Common-room, een ontmoetingsplaats voor studenten, ontworpen. Om gedurende het hele jaar een hoogwaardig klimaat in deze ruimte te realiseren is naast vloerverwarming/koeling een klimaatdak toegepast. Een derde, zeer bijzonder element in het gebouw, vormt de collegezaal. Deze is namelijk gesitueerd in de kerk van het voormalige klooster. Om de kerk om te toveren tot een volwaardige collegezaal zijn er naast installatietechnische aanpassingen ook een scala aan akoestische voorzieningen doorgevoerd.

Omdat de historische, deels monumentale, omhulling een harde randvoorwaarde vormde, vroeg dit gebouw om een advies op maat waarbij verder gekeken moest worden dan de standaard oplossingen. Door het ontwerpteam in een vroeg stadium te attenderen en te adviseren ten aanzien van de vele relevante bouwfysische, akoestische en installatietechnische aspecten, is een gebouw ontworpen waarbij het moderne programma van eisen gerealiseerd is in een historische huls. Door intensief contact met de architect is er een passend ontwerp ontstaan waarbij de installaties op een verrassende manier geïntegreerd zijn in het architectonische ontwerp. De status van het gebouw is dat het op dit moment gerenoveerd wordt.