Vopak, Rotterdam

Opdrachtgever: Westerlaan C.V. Architect: RE-NL (Ector Hoogstad Architecten) Omvang: 11.000 m² Bouwsom: € 8,87 miljoen Gebouwsoort: kantoor Opleverdatum: 2005

Kort nadat Van Ommeren en Pakhoed fuseerden tot Vopak, werd het pand van Van Ommeren in het Scheepvaartkwartier herontwikkeld tot hoofdkantoor: een hedendaags gebouw in een historisch beschermd stadsgezicht langs het Park en de Maas.

Duurzaamheid is een speerpunt van het ontwerp. Dankzij hergebruik is de degelijkheid van de bestaande bouw op een intelligente manier gecombineerd met de technische verworvenheden van nieuwbouw. Een complex proces met diverse specialisten, dat door onze keuze voor integraal ontwerpen effectief en binnen budget is verlopen. Hierdoor zijn de gebouwen in vele opzichten uiterst efficiënt: minimaal energieverbruik, doelmatig ruimtegebruik, optimaal profijt van de constructie en een soepel ontwerpproces.

Het oorspronkelijke complex bestond uit een kantoortoren met een laagbouwvleugel. Door slim te ontwerpen creëerden we  extra ruimte binnen de bestaande volumes van laagbouw en toren. Hierdoor kon het nieuwe hoofdkantoor in zijn geheel in de ruime en tegelijk compacte laagbouw worden gehuisvest, en kwam de toren vrij voor een andere bestemming. De laagbouw, die teveel onbruikbare ruimte bevatte, vervingen we door nieuwbouw bovenop de aanwezige kelderbak. Uitgekiende bouwtechnische ingrepen leverden een extra bouwlaag op, binnen de toegestane bouwhoogte én binnen het budget. Tegelijk benutten we de extra diepte door het gebouw in drie zones in te delen. Het resultaat is een flexibel en multifunctioneel gebouw. De constructieve overcapaciteit van de kantoortoren hebben we ingezet voor drie extra bouwlagen. De bovenste twee lagen mochten worden gesloopt en vervangen door vijf nieuwe lagen in een lichtere constructie, op voorwaarde dat er woningen zouden worden gerealiseerd. De gevelbekleding van zwart en wit geglazuurde keramische elementen benadrukt de strenge geometrie van het complex. Het lichtgroene natuursteen van de entree sluit aan bij de geoxideerde torenkoepel. De parkeerproblematiek is opgelost met een sfeervolle, drielaagse ondergrondse parkeergarage die subtiel onder het monumentale park van Zocher is weggewerkt.